What's happening?

Ngoài kia không biết Châu Bùi và Binz yêu nhau kiểu gì, thế thì hãy xem cách họ đối đáp vần điệu với nhau