What's happening?

Hot!!! Cầu Cửa Hội – Nghệ An, người đàn ông đi xe lăn điện bất ngờ bỏ xe trên thành cầu rồi nhảy xuống tử vong tại chổ