What's happening?

HOT!!! Hải Phòng: Dừng xe đột ngột. Tài xế khiến phụ xe ngã bật ngửa cực kì cay cú