What's happening?

Video: Huấn Hoa Hồng lên tiếng khi bị Xuân Đan từ chối lời mời tham gia live trên tóp tóp