What's happening?

Huế: Thanh niên ngang nhiên chặn xe người dân gây rối trước khi đâm phó trưởng Công an phường