What's happening?

Quảng Ngãi: TNGT nghiêm trọng khiến 2 bé gái không qua khỏi