What's happening?

NÓNG: video hiện trường tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lũ cuốn ở Nghệ An