What's happening?

Nóng: Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa sau hơn 3 tháng bị tạm giam