What's happening?

NÓNG: Bão Noru đổ bộ vào Philippines càn quét sang bằng cả thị trấn, cảnh tượng như ngày tận thế