What's happening?

NÓNG: Do ghen tuông nam thanh niên cầm dao đâm liên tục vào tim tình nhân