What's happening?

NÓNG: Thanh niên xăm trổ va quệt xe vào 2 mẹ con trên đường rồi gây sự đánh bà mẹ