What's happening?

NÓNG: Thấy bố đang đánh ông nội cháu trai liền vào cùng bố nốc ao ông nội