What's happening?

Nông Thúy Hằng: ‘Nếu tôi cặp đại gia nào, nhờ mọi người tìm ra hộ’