What's happening?

Nóng!!! Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên Bắc Ninh ra tay Tàn Nhẫn với bạn gái bằng vật nhọn.