What's happening?

NÓNG: Xe điện Tesla lỗi phần mềm phóng như bay khiến 2 người thiệt mạng tại Trung Quốc