What's happening?

Video: buồn chuyện gia đình, thanh niên quyết định tự tử nhưng sau đó tự bơi về nhà ngủ