What's happening?

Video camera: Thanh niên cướp ngân hàng Viettinbank Cửa Lò, Nghệ An