What's happening?

An Dương, Hải Phòng: Người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hoả không qua khỏi