What's happening?

CĂNG: Trần Đức Bo lên tiếng nhận sai, xin lỗi khi bị tố giật chồng phụ nữ mang thai