What's happening?

Hot!! Cận cảnh bầu trời rạng sáng âm u, sấm chớp to ở Hà Nội !!!!!