What's happening?

Kinh dị: Người đàn ông đi qua đường bị xe máy tông thẳng vào người