What's happening?

Xuất hiện clip bé gái nghịch với cửa cuốn nhưng không ngờ lực cửa cuốn quá mạnh, khiến em ấy không qua khỏi