What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại Giáo xứ Thanh hoá, Hố Nai khiến 1 người phụ nữ không qua khỏi