What's happening?

Tuyên Quang: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người ra đi mãi mãi!!!