What's happening?

Nóng: Hà Nội tiếp tục cháy lớn ở Vũ Trọng Phụng