What's happening?

Thanh Hóa: Cháy nhà trong đêm khiến 3 mẹ con không qua khỏi